Điều kiện

Có nhiều cách bạn có thể nhập tịch để trở thành công dân Úc

Nhập quốc tịch khi sinh ra tại Úc

Nếu bạn sinh ra ở Úc và có cha hoặc mẹ là người Úc, hoặc là thường trú nhân Úc tại thời điểm bạn sinh ra vào hoặc sau ngày 20 tháng 8 năm 1986, bạn sẽ tự động được cấp quốc tịch Úc.

Nhập quốc tịch theo huyết thống 

Nếu bạn sinh ra ở ngoài nước Úc vào hoặc sau ngày 26 tháng 1 năm 1949 và có cha hoặc mẹ là công dân Úc tại thời điểm bạn sinh ra, bạn phải nộp đơn xin quốc tịch Úc.

Không giống như nộp đơn xin Quốc tịch bằng Giấy chứng nhận, bạn sẽ không cần phải đáp ứng Yêu cầu Cư trú Chung hoặc Yêu cầu Ngôn ngữ. Ngoài ra, bạn sẽ không cần phải thi Quốc tịch.

Chứng từ chứng minh cha mẹ là công dân Úc

Cung cấp các chứng từ chứng minh cha hoặc mẹ của bạn đã là Công dân Úc ngay tại thời điểm xác nhận bạn sinh ra.

Các tài liệu bạn cần cung cấp có thể bao gồm Giấy khai sinh Úc đầy đủ của cha mẹ, Giấy chứng nhận Quốc tịch Úc và / hoặc Hộ chiếu Úc của họ. Bạn cũng sẽ cần cung cấp chứng từ về các quốc tịch khác của cha mẹ ở các quốc gia khác.

Hơn nữa, bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng cho thấy trên thực tế, bạn là con của cha mẹ. Bạn cần cung cấp đầy đủ Giấy khai sinh của mình (nếu là ngôn ngữ khác, phải đính kèm với bản dịch).

Nếu bạn đã hội tụ đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch, bạn bắt buộc phải nộp đơn càng sớm càng tốt, vì có thể có những thay đổi đối với các tiêu chí mà không biết trước.

Nếu bạn cần trợ giúp để xin quốc tịch Úc theo huyết thống, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Nhập quốc tịch theo diện có giấy chứng nhận

Trở thành công dân theo diện có giấy chứng nhận là một cách phổ biến đối với nhiều người di trú. Có nghĩa là bạn phải nộp đơn xin nhập tịch Úc và sẽ chỉ được cấp quốc tịch Úc nếu đáp ứng các yêu cầu về tư cách được chỉ định.

Nói chung, bạn (người nộp đơn) phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện trở thành công dân khi được cấp chứng nhận:

Lưu ý:

Đơn xin nhập quốc tịch

Cần giúp đỡ để xin quốc tịch theo diện có giấy chứng nhận?

Bài thi quốc tịch Úc

Bạn cần chuẩn bị cho kì thi quốc tịch của mình? Hãy thử sức mình với các đề thi thử của chúng tôi

Các khoá ôn tập cho kì thi