Lễ tuyên thệ

Sau khi bạn nhận được thông báo rằng đơn xin nhập quốc tịch đã thành công, bạn sẽ cần phải tham dự một buổi lễ tuyên thệ và cam kết hoàn thành quá trình trở thành công dân Úc

Lễ tuyên thệ nhập quốc tịch

Sau khi bạn nhận được thông báo rằng đơn xin nhập quốc tịch đã thành công, bạn sẽ cần phải tham dự một buổi lễ tuyên thệ và cam kết hoàn thành quá trình trở thành công dân Úc.

Thông thường, buổi lễ sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng từ khi đơn xin nhập quốc tịch của bạn được duyệt. Nếu bạn không được liên hệ để đến tham dự buổi lễ nhập tịch trong vòng 6 tháng, vui lòng gọi đến Đường dây Thông tin Quốc tịch theo số 131 880.

Bạn phải tham dự buổi lễ nhập quốc tịch trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn xin nhập quốc tịch được duyệt, nếu không, quyết định chấp thuận trên đơn xin nhập quốc tịch có thể bị hủy bỏ.

Bạn sẽ được mời tham dự buổi lễ khoảng 4 tuần trước khi sự kiện diễn ra. Thư mời sẽ được gửi từ hội đồng địa phương hoặc Bộ Nội vụ (DHA).

Thư mời ghi rõ ngày, giờ và địa điểm của buổi lễ. Bạn không thể chọn địa điểm và thời gian tham dự buổi lễ. Các hội đồng địa phương thường là đơn vị sắp xếp các buổi lễ.

Cần chuẩn bị những gì cho buổi lễ

Các câu hỏi thường gặp

Lưu ý

Bạn có thể không bắt buộc phải tham dự buổi lễ tuyên thệ và cam kết nếu bạn:

– là trẻ em dưới 16 tuổi. Bạn sẽ trở thành công dân Úc khi được cha mẹ đồng ý cam kết
– được cấp quốc tịch Úc theo dòng dõi hoặc con nuôi
– đang trong giai đoạn được cấp lại quốc tịch Úc
– mất khả năng thể chất hoặc tinh thần vĩnh viễn hoặc lâu dài
– sinh ra ở Papua trước ngày 16 tháng 9 năm 1975 để có công dân Úc
– có cha/mẹ là một cựu công dân Úc
– không quốc tịch khi sinh ra ở Úc

– Nếu bạn không thể tham dự buổi lễ tuyên thệ, hãy làm theo hướng dẫn trong thư mời được nhận.
– Nếu bạn bỏ lỡ buổi lễ tuyên thệ, bạn sẽ nhận được thư mời khác từ DHA.

– Thư mời sẽ cho bạn biết có thể mời bao nhiêu khách.
– Khách có thể phải ngồi cách xa bạn trong buổi lễ. Hãy đảm bảo rằng tất cả các trẻ em đều được giám sát tốt.

Bạn nên dành ít nhất 2 tiếng cho buổi lễ tuyên thệ của mình. Đến trước lễ khoảng 30 phút để có thể đăng ký và tìm chỗ ngồi. Buổi lễ chính có thể diễn ra trong khoảng 1 giờ.

Hầu hết các buổi lễ đều tuân theo một trình tự thủ tục tương tự.

Sau khi đã ngồi vào chỗ, sẽ có:

– lời giới thiệu chính thức
– các bài phát biểu, bao gồm thông điệp chào mừng từ Bộ trưởng
– một hướng dẫn cho những người tham gia
– các cam kết
– quốc ca

Viên chức chủ tọa sẽ yêu cầu bạn lặp lại to lời cam kết nhập quốc tịch Úc. Bạn sẽ trở thành công dân Úc sau khi thực hiện cam kết.

Bạn sẽ nói phiên bản cam kết mà quý vị đã chọn trong đơn xin nhập quốc tịch của mình.

Buổi lễ có thể kết thúc bằng một bữa ăn nhẹ, và bạn có thể được tặng một món quà nhỏ.

Sau khi đã cam kết, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận quốc tịch của mình.

Nếu chứng nhận chưa có sẵn tại buổi lễ, nó sẽ được gửi tới cho bạn. Bạn vẫn sẽ trở thành công dân khi bạn thực hiện cam kết.

Giấy chứng nhận quốc tịch của bạn được cấp theo tên mà bạn đã nêu trong đơn đăng ký. Đây là tên hợp pháp của bạn tại thời điểm đơn xin nhập quốc tịch được duyệt.

"Advance Australia Fair" - Quốc ca Úc

Bạn có thể nghe bài hát này tại đây.

Lời bài hát của “Advance Australia Fair”, được sửa đổi bởi National Australia Day Council, chính thức được thông qua vào tháng 4 năm 1984. Lời bài hát được cập nhật vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 nhằm cố gắng công nhận người Úc bản địa, với từ “one” trong dòng thứ hai thay thế “young” trước đó. Lời bài hát hiện giờ như sau: 

“Australians all let us rejoice,
For we are one and free;
We’ve golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature’s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’s page, let every stage
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross
We’ll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who’ve come across the seas
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.”

Giấy chứng nhận quốc tịch Úc