Để vượt qua kỳ thi quốc tịch một cách xuất sắc, bạn sẽ cần luyện tập rất nhiều để quen với cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi.

Để giúp bạn sẵn sàng và tự tin giải quyết bất kỳ câu hỏi nào có thể xuất hiện ở bài thi quốc tịch, JADE cung cấp 9 đề thi thực hành hoàn toàn MIỄN PHÍ, giúp bạn luyện tập để có thể vượt qua kì thi một cách dễ dàng nhất.