Duy trì thường trú của bạn ở Úc


Tình trạng thường trú nhân cũng không phải là “mãi mãi” vì thị thực thường trú nhân có thể bị hủy bỏ.

Để duy trì tình trạng thường trú nhân Úc của bạn, bạn phải đảm bảo:

1. đáp ứng các yêu cầu của thị thực của bạn.

2. đáp ứng yêu cầu cư trú tại Úc hoặc chứng tỏ rằng bạn có quan hệ chặt chẽ với nước Úc.

3. không tham gia vào các hoạt động hoặc hành vi bị coi là tội phạm, không tuân theo lợi ích công cộng hoặc gian lận.

Bạn cũng nên lưu ý kiểm tra lại thời hạn của Quyền tái nhập cảnh. Thị thực Thường trú có thể bị hủy bỏ nếu đã hết hạn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến đơn xin Quốc tịch Úc nếu thị thực dành cho thường trú nhân trở về Úc (Resident Return Visa RRV) hết hạn và bạn đang ở ngoài nước Úc. Tốt nhất bạn nên xin lại RRV hơn là vào Úc bằng một thị thực khác. Bởi vì nếu bạn nhập cảnh vào Úc bằng một thị thực khác, chẳng hạn như Thị thực Du lịch, Thị thực Thường trú nhân có khả năng bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể nộp đơn xin Quốc tịch Úc trong tương lai.

Đáp ứng các yêu cầu về thị thực

Một số thị thực như Thị thực Doanh Nhân Tài Năng (Phân lớp 132) cung cấp một con đường trực tiếp đến thường trú nhân. Nếu bạn đã được cấp thị thực 132, để đảm bảo rằng thị thực của bạn (do đó thường trú nhân) không bị hủy bỏ, bạn phải đáp ứng các điều kiện của thị thực này bao gồm:

– có được quyền sở hữu đáng kể trong một doanh nghiệp đủ điều kiện ở Úc;

– sử dụng các kỹ năng của bạn để quản lý doanh nghiệp của bạn;

– báo cáo về các hoạt động kinh doanh của bạn tại Úc sau 2 năm;

– cam kết tiếp tục các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc; và

– tuân theo mọi luật lệ của Úc.

Nếu bạn có thị thực Kinh Doanh Sáng Tạo và Đầu Tư (Thường trú) (phân lớp 888), các yêu cầu chính để duy trì thường trú nhân của bạn ở Úc bao gồm:

– cam kết tiếp tục các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc;

– tuân theo mọi luật lệ của Úc; và

– đáp ứng các yêu cầu về cư trú tại Úc hoặc chứng tỏ rằng bạn có quan hệ mật thiết với nước Úc.

Do đó, điều quan trọng là phải hiểu và tuân thủ các yêu cầu của thị thực để không bị mất tư cách thường trú nhân tại Úc.

Đáp ứng các yêu cầu về cư trú tại Úc hoặc chứng tỏ rằng bạn có quan hệ chặt chẽ với nước Úc.

Mặc dù thị thực thường trú của bạn sẽ cho phép bạn ở lại Úc vô thời hạn, nhưng nó chỉ cho bạn quyền đi lại trong và ngoài nước Úc trong 5 năm. Quyền nhập cảnh vào Úc của bạn sẽ phụ thuộc vào thời gian còn lại trên thị thực. Thông báo cấp thị thực của bạn sẽ cho biết khi nào quyền nhập cảnh trở lại Úc của bạn hết hạn.

Sau 5 năm đầu tiên, nếu bạn muốn tiếp tục được quyền đi lại trong và ngoài nước Úc, bạn phải:

– Xin RRV; hoặc là

– Xin Quốc tịch Úc

Quốc tịch Úc là lựa chọn ưu tiên vì nó sẽ cho phép bạn luôn nhập cảnh lại Úc. Là một công dân Úc, bạn cũng có thể có hộ chiếu Úc.

Để đủ điều kiện trở thành công dân Úc, bạn phải đáp ứng các yêu cầu cư trú nghiêm ngặt. Nếu bạn không đáp ứng những điều này, thì Thị thực RRV sẽ là lựa chọn tốt nhất tiếp theo.

Visa định cư 5 năm trở lại (RRV)

Nếu bạn đã sống ở Úc ít nhất 2 năm trong 5 năm qua, bạn sẽ có thể được cấp RRV thêm 5 năm.

Visa định cư 12 tháng trở lại (RRV)

Nếu bạn không thể sống ở Úc trong ít nhất 2 năm, lựa chọn tốt nhất sẽ là Visa RRV 12 tháng.

Đối với RRV 12 tháng, bạn sẽ cần phải chứng minh mối quan hệ đáng kể với Úc qua việc đầu tư, kinh doanh, văn hóa, việc làm hoặc cá nhân. Điều này thường sẽ là:

Đầu tư – ví dụ sở hữu tài sản và các khoản đầu tư khác

Kinh doanh – ví dụ sở hữu một công ty Úc

Văn hóa – ví dụ liệt kê các buổi biểu diễn nghệ thuật hoặc văn hóa của bạn

Việc làm– ví dụ hợp đồng lao động với một công ty Úc

Cá nhân – ví dụ có bạn đời người Úc và con cái ở Úc hoặc bạn đã thiết lập cuộc sống ở đây, ví dụ như chỗ ở thuê, con cái đang đi học ở Úc

Bạn sẽ phải cung cấp tài liệu để chứng minh mối quan hệ của mình.

Nếu bạn đủ điều kiện để xin RRV, và vợ/ chồng hoặc người phụ thuộc của bạn không đáp ứng yêu cầu cư trú (tức là 2 năm trong 5 năm), họ vẫn có thể nộp đơn xin RRV. Thời gian của RRV của các thành viên trong đơn vị gia đình thường sẽ là 12 tháng ngay cả khi bạn có RRV 5 năm. Nếu RRV của bạn hết hạn sớm hơn mức này, thì RRV của các thành viên trong đơn vị gia đình của bạn sẽ hết hạn vào cùng ngày với của bạn.

Những lý do bắt buộc bạn phải vắng mặt ở Úc

Nếu bạn đã vắng mặt ở Úc hơn 5 năm, bạn cần phải chứng minh rằng bạn có lý do chính đáng cho sự vắng mặt này.

Tuy Luật Di trú không định nghĩa thế nào là bị bắt buộc, nó ngụ ý rằng lý do rời khỏi Úc nằm ngoài tầm kiểm soát của người nộp đơn. Một số ví dụ về lý do bắt buộc và nhân đạo (compelling and compassionate reasons) bao gồm:

1. Một thành viên gia đình ở nước ngoài bị bệnh nặng hoặc đã qua đời

2. Phải làm việc hoặc học tập

3. Sống ở nước ngoài với bạn đời là công dân Úc

4. Điều trị y tế phức tạp hoặc kéo dài nên đã ngăn cản việc đi lại

5. Tham gia vào các thủ tục pháp lý, chẳng hạn như bán tài sản hoặc quyền nuôi con, và thời gian nằm ngoài tầm kiểm soát của người nộp đơn

6. Thiên tai hoặc cuộc đảo chính ngăn cản việc đi lại

7. Các sự kiện cá nhân quan trọng, chẳng hạn như đợi đến 12 tháng để một đứa trẻ hoàn thành chương trình giáo dục của em

Đại dịch COVID-19 đã ngăn cản mọi người du hành và nằm ngoài tầm kiểm soát của người nộp đơn, do đó điều này có thể là một lý do bắt buộc và nhân đạo (phán quyết tùy ý của Bộ Nội Vụ) để không thể trở lại Úc đúng hạn.

Kết luận

Để có được Thường trú nhân Úc là một quá trình khó khăn, tốn kém và kéo dài. Khả năng gia hạn PR của bạn cũng quan trọng không kém. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra tờ cấp thị thực để biết quyền nhập cảnh trở lại Úc của mình trước khi đi.

Nếu bạn muốn được hỗ trợ trong việc mở rộng PR của mình, vui lòng đặt lịch tư vấn với Mr Michael Cradock.Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *