Những thay đổi đối với việc nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống và cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, trang web của Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu tất cả những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống và những người cần cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc của họ nộp giấy tờ thông qua hệ thống trực tuyến của chính phủ, ImmiAccount.

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, các mẫu đơn đăng ký bằng giấy cho hai hình thức đăng ký quốc tịch này sẽ không còn có sẵn trên trang web của Bộ.

Yêu cầu, tiêu chí và chi phí nộp đơn hiện chưa có bất cứ thay đổi nào.

Hầu hết những người nộp đơn xin nhập quốc tịch theo huyết thống hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc của họ đã và đang nộp đơn trực tuyến.

Để đảm bảo những người gặp phải khó khăn khi đăng ký trực tuyến không bị thiệt thòi, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Bộ sẽ xem xét yêu cầu của từng cá nhân về đơn đăng ký giấy cho hai hình thức này theo từng trường hợp.

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư hợp pháp như các đại lý di trú đã đăng ký và các nhà hành nghề pháp lý của Úc cũng có thể yêu cầu mẫu đơn giấy nếu họ gặp phải những trở ngại đáng kể trong việc sử dụng hình thức trực tuyến.

Các mẫu đơn xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống và mẫu đơn cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc bằng giấy vẫn sẽ có sẵn để tải xuống trên trang web của Bộ cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Nhập quốc tịch Úc theo diện có giấy chứng nhận

Sẽ không có bất cứ thay đổi gì đối với các mẫu đơn xin nhập quốc tịch Úc theo diện có giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ vẫn sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đại lý di trú để nộp đơn xin nhập quốc tịch theo diện có giấy chứng nhận bất cứ khi nào có thể.

Các hình thức nhập quốc tịch khác

Sẽ không có bất cứ thay đổi gì đối với các mẫu đơn xin nhập quốc tịch Úc bằng con nuôi, từ bỏ quyền nuôi con nuôi hoặc xin tiếp tục quyền nuôi con nuôi. Những đơn đăng ký này chỉ có thể được thực hiện bằng mẫu đơn giấy in sẵn.

Thông tin thêm

Bộ Nội vụ cam kết đảm bảo sẽ tiến hành xử lý đơn xin nhập quốc tịch một cách hiệu quả nhất. Nộp đơn trực tuyến hiện nay là phương pháp nộp đơn ưu tiên của Bộ. Việc nhận đơn đăng ký thông qua hệ thống trực tuyến sẽ giúp Bộ xử lý đơn đăng ký hiệu quả hơn và hỗ trợ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Chính phủ Úc.

Lợi ích của việc đăng ký trực tuyến thông qua ImmiAccount bao gồm:

 

Ghé thăm Nộp đơn trên ImmiAccount để biết thêm thông tin chi tiết.

Nếu sau ngày 1 tháng 11 năm 2021, quý vị gặp phải nhiều khó khăn trong việc nộp đơn trực tuyến và cần điền vào mẫu đơn bằng giấy (khi xin nhập tịch theo huyết thống hay khi cần cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc của mình), hãy liên hệ với chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *